Kategorie
Fotografia ciążowa Fotografia rodzinna

Belly Session Studio w kolorowej sesji dla Szkoły Liderek

Była moc!!! Kolorowe, mądre, wesołe kobitki rządzą!:)

http://szkolaliderek.pl/szkola-liderek/program-studium/zjazd-iii-1-2-12-2012/